UNCONFINED COMPRESSION TESTER (ชุดทดสอบหาค่าแรงอัดแกนเดียว)Vaccum pump Horse 1/8 HP

UNIT WEIGHT MEASURES (การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก ปริมาณของช่องว่าง)
ดูภาพขยาย


UNIT WEIGHT MEASURES (การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก ปริมาณของช่องว่าง)
UNIT WEIGHT MEASURES

การทดสอบหาหน่วยน้ำหนัก และปริมาณของช่องว่าง (เป็นเปอร์เซ็นต์) ของวัสดุผสมหยาบ ค่าหน่วยน้ำหนัก ( Bulk Unit Weight ) ใช้สำหรับเปลี่ยนค่าน้ำหนักเป็นค่าปริมาตรหรือค่าปริมาตรเป็นค่าน้ำหนัก เมื่อใช้วิธีการออกแบบส่วนผสมโดยปริมาตร และมีความสัมพันธ์ในการหาปริมาณช่องว่างระหว่างมวลรวม ( Voids )

  • MD-AG701 ถังเหล็ก (Weight Measure) ( 3 litres ) 1/10 Cu.Ft. Cap.
  • MD-AG702 ถังเหล็ก (Weight Measure) ( 10 litres ) 1/3 Cu.Ft. Cap.
  • MD-AG703 ถังเหล็ก (Weight Measure) ( 15 litres ) 1/2 Cu.Ft. Cap.
  • MD-AG704 ถังเหล็ก (Weight Measure) ( 30 litres ) 1.0 Cu.Ft. Cap.
  • MD-C605 แท่งกระทุ้ง (Tamping Rod) 16 mm. dia., 600 mm. long


ปรับปรุงล่าสุด: อาทิตย์, 23 มกราคม 2022 15:57
">

Chat