SPECIFIC GRAVITY OF SOIL (ชุดทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของดิน)Stainless Mixing Bowl

SPECIMEN GRINDING MACHINE (เครื่องเจียร์ปลายแท่งตัวอย่างคอนกรีต)
ดูภาพขยาย


SPECIMEN GRINDING MACHINE (เครื่องเจียร์ปลายแท่งตัวอย่างคอนกรีต)
SPECIMEN GRINDING MACHINE

เป็นเครื่องเจียร์ปลายแท่งตัวอย่างคอนกรีต โดยการการเจียร์ตัวอย่างแท่งคอนกรีตให้เรียบ โดยไม่ต้องนำไป Capping เพื่อนำไปทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C39 Features

- โครงสร้างทำด้วยโลหะที่มีความแข็งแรงทนทาน

- มีชุดปั๊มน้ำ พร้อมหัวฉีดน้ำไปที่ใบเจียร์ตัวอย่างคอนกรีต ในระหว่างการทำงาน เพื่อลดการสึกกร่อนของใบเจียร์ และลดฝุ่นฟุ้งกระจายขณะทำงาน

- แท่นวางตัวอย่างคอนกรีตสามารถเคลื่อนที่ในแนวนอนเข้าและออกได้ โดยใช้มือหมุนเป็นตัวบังคับเข้าออกของตัวอย่างคอนกรีต

- มีขีดบอกระยะในการเคลื่อนที่ของตัวอย่าง เพื่อให้รู้ระยะใบเจียร์กับตำแหน่งของตัวอย่างคอนกรีต

- มีชุดล๊อคตัวอย่างคอนกรีตเพื่อล๊อคตัวอย่างที่เจียร์มีความได้ฉาก กับแกนตัวอย่างและเรียบเสมอกัน โดยมีความเบี่ยงเบน กับแท่นตัวอย่าง ไม่เกิน 5 องศา และปลายแท่งตัวอย่างคอนกรีตต้องเรียบเสมอกัน มีความแตกต่างไม่เกิน 0.05 มม.

- มีแผงควบคุมการทำงาน พร้อมสวิทช์ปิด-เปิดเครื่อง มีปุ่มเริมต้นการทำงานและปุ่มหยุดการทำงานฉุกเฉิน เพื่อตัดการทำงานของเครื่อง( Specimen Grinding Machine )

  • MD-C502 เครื่องเจียร์ปลายแท่งตัวอย่างคอนกรีต ครั้งละ 3 ตัวอย่าง  ( Specimen Grinding Machine )
  • MD-C501 เครื่องเจียร์ปลายแท่งตัวอย่างคอนกรีต ครั้งละ 1 ตัวอย่าง  ( Specimen Grinding Machine )


ปรับปรุงล่าสุด: อาทิตย์, 17 ตุลาคม 2021 06:27
">

Chat