02. Liquid Limit Apparatus04. ตู้อบขนาด 80 ลิตร

03. Sieve Shaker (เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน)
ดูภาพขยาย


03. Sieve Shaker (เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน)
เครื่องเขย่าตะแกรงร่อน ( Sieve Shaker ) - เครื่องเขย่า MD-Shaker1 สำหรับตะแกรงร่อนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ใส่ได้มากสุด 7 ชั้น - ทิศทางการเขย่าสามารถเขย่า­ได้ทั้งแบบแนวนอน โดยเขย่าวนไปทางขวา ( Horizontal ) และเขย่าทางแนวตั้ง ( Vertical ) - ตัวเครื่องมีน้ำหนักมากเพื่อลดการเคลื่อนย้ายของตัวเครื่องขณะทำงาน - มีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างแรง เพื่อให้ตัวอย่างร่อนออกมาได้โดยง่าย - สามารถตั้งเวลาการทำงาน ( Timer ) ได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 99 ชั่วโมง เครื่องแสดงเวลาการทำงานเป็นตัวเลขดิจิตอล - ตะแกรงร่อน ( Sieve ) ASTM Standard เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ความสูง 2 นิ้ว แผ่นตะแกรงร่อนเป็นแสตนเลส ขอบตะแกรงมีทั้งทองเหลืองและแสตนเลสปรับปรุงล่าสุด: จันทร์, 04 กรกฎาคม 2022 03:28