Concrete Test HammerCONCRETE TEST HAMMER (ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต)

CONCRETE TEST HAMMER ( C380 ) ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
ดูภาพขยาย


CONCRETE TEST HAMMER ( C380 ) ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ( Concrete Test Hammer )

ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Concrete Test Hammer หรือ Schmitdh Rebound Hammer เป็นการหาค่าความแข็งคอนกรีตที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 cm. ทดสอบโดยการอ่านค่าแรงสะท้อนกลับ หรือค่า Rebound หรือค่า R ค่าที่ได้จะนำไปเปิดตารางเพื่อเทียบหาค่าความแข็งแรงของกำลังของคอนกรีตต่อไป สามารถวัดค่าความแข็งได้ในช่วง 100 - 700 Ksc

EN 12504: Part 2 , ASTM C805 , DIN 1048

BS 1881:202 , NF P18-417

  • C380 ค้อนทดสอบกำลังอัดคอนกรีต Concrete Test Hammer ( Matest )


ปรับปรุงล่าสุด: จันทร์, 04 กรกฎาคม 2022 04:04