VEBE CONSISTOMETER (เครื่องทดสอบวีบี ASTM Standard)VIBRATING TABLE

VEBE CONSISTOMETER (เครื่องทดสอบวีบี BS Standard)
ดูภาพขยาย


VEBE CONSISTOMETER (เครื่องทดสอบวีบี BS Standard)
เครื่องทดสอบวีบี ( VEBE ConsistometerTest ) BS Standard เป็นเครื่องมือทดสอบหาค่าเวลาวีบี ( คือเวลาที่ใช้ในการเขย่าจนกว่าแผ่นอะคลิลิคจะสัมผัสกับผิวคอนกรีตทั่วทั้งแผ่น มีหน่วยเป็นวินาที ทดสอบคอนกรีตที่มีความข้นเหลวต่ำ ใช้แรงจากมอเตอร์ช่วยในการเขย่า แทนที่จะให้คอนกรีตตกอย่างอิสระ

EN 12350/3 BS 1881 pt 104

  • MD-C801 เครื่องทดสอบวีบี ( Vebe Consistometer ) (BS Standard)


ปรับปรุงล่าสุด: จันทร์, 04 กรกฎาคม 2022 03:35