CAPPING CYLINDER SULPHUR (แคปหัวตัวอย่างคอนกรีตโดยใช้กำมะถัน)CEMENT BRIQUETTE MOLD

CAPPING GYPSUM (แคปหัวคอนกรีตด้วย Capstone)
ดูภาพขยาย


CAPPING GYPSUM (แคปหัวคอนกรีตด้วย Capstone)
แคปหัวตัวอย่างคอนกรีตด้วย Capstone

กำลังของ Capstone มีค่า 4,000 - 9,900 PSI ( 280 - 700 kgf/cm2 ) ซึ่งเป็น range ที่ค่อนข้างกว้างและกำลังสูง เพราะกำลังของวัสดุที่ใช้ แคปหัวตัวอย่างคอนกรีต ควรเท่ากันหรือใกล้เคียงกันกับกำลังอัดของคอนกรีตที่ต้องการกดทดสอบ ขั้นตอนการเคลือบหัวคอนกรีตใช้เวลาประมาณ 30 นาที , ไม่เป็นพิษต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช็คความเรียบของผิวหน้าคอนกรีตได้ง่าย เพียงแค่ใช้ตัววัดระดับน้ำวางบนแผ่นกระจก ถ้าผิวหน้า คอนกรีตไม่เรียบจะทำให้กำลังทดสอบมีค่าต่ำกว่าที่ควรจะเป็น

ASTM C617

  • MD-C4S-280 Capstone Compressive strength 280 kg/cm2 / 4000 psi.
  • MD-C4S-350 Capstone Compressive strength 350 kg/cm2 / 5000 psi.
  • MD-C4S-420 Capstone Compressive strength 420 kg/cm2 / 6000 psi.
  • MD-C4S-560 Capstone Compressive strength 560 kg/cm2 / 8000 psi.
  • MD-C4S-630 Capstone Compressive strength 630 kg/cm2 / 9000 psi.
  • MD-C4S-700 Capstone Compressive Strength 700 kg/cm2 / 9900 psi.
  • MD-C410 Glass Plate 18 cm. x 18 cm. x 6 mm. ( w. x l. x d.).
  • MD-C411 Blue eye.


ปรับปรุงล่าสุด: จันทร์, 04 กรกฎาคม 2022 02:46