เครื่องมือทดสอบหาความยาวของเสาเข็ม Parallel Seismic Instrumentเครื่องวัดอุณหภูมิ TTX 100

เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ Scale Master Pro
ดูภาพขยาย


เครื่องวัดระยะทางบนแผนที่ Scale Master Pro
- ใช้วัดระยะทาง คำนวณพื้นที่และคำนวณปริมาตร
- ใช้ได้ทั้งมาตราเมตริก และ อังกฤษ
- เรียกดูค่าที่วัดไว้ก่อนหน้าได้ปรับปรุงล่าสุด: ศุกร์, 03 กรกฎาคม 2020 21:58